top of page
silk road sosyal medya.png

      C l a s s i c a l   M u s i c       C H O I R   C O N C E R T

Koro Şefi
    Yahya Geylan  

YAHYA AFİŞ RESMİ.jpg

Üsküdar Musiki Cemiyeti İcra Heyeti  Şefi

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı

Müzik Direktörü
Osman Nuri Özpekel

Konuk Solistler
Münip Utandı
Çiğdem Yarkın

münip.JPG
cigdem1_edited.jpg

Eşlik edecek  saz sanatçıları

Ud ile resim editli.jpg

Ud

Osman Nuri Özpekel

Kültür ve Turizm bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ud Sanatçısı

WhatsApp Image 2022-04-29 at 22.08.14.jpeg

Ud

Serkan Yavuz

Bild4.png

Keman

Aziz Şükrü Özoğuz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Keman Sanatçısı

Bild1.png

Kanun

Taner Sayacıoğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Kanun Sanatçısı

Bild3.png

Viyolonsel

Volkan Ertem

Kültür ve Turizm bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Viyolonsel Sanatçısı

Bild2.png

Perküsyon

Erkan Kanat

İtü. Türk Musıkisi Devlet Koservatuarı Perküsyon Sanatcısı


Konuk Solistler:
Münip Utandı

Çiğdem Yarkın

“İPEK YOLU”

Müziğin ve Sanatın İpek yolu boyunca mistik yolculuğu.

Evrende iki yol vardır; Gökyüzünde “Samanyolu”, yeryüzünde “İpek Yolu.”

Bir yolculuk bu, tarihten gelen.
 

Kaşgar'dan, Semerkand'dan, Herat'dan, Şiraz'dan, Tebriz'den, Bağdat'dan, İstanbul'dan, Venedik’e uzanan.

Fikirler, felsefeler, buluşlar, dinler, tabi ki müzik, bu yol üzerinden, İpek Yolu üzerinden kıtalar arası yüzyıllarca yolculuk yaptı.

 

İpek, bu yollara adını veren zarif bir simgedir; gizemli bir zenginliğin, akıllara durgunluk veren bir oluşumun ve gücün göstergesidir. Bu yollar, tıpkı ipek böceğinin maruz kaldığı acılı değişim süreci gibi, dramatik ama heyecanlı bir değişim sembolüdür.


İpek Yolu üzerinde yüzyıllar boyu süren Türk müziğinin mistik yolculuğu; müzik bilginlerimiz, bestekarlarımız farklı çağda, farklı zaman dilimlerinde farklı corafyada, hep daha güzeli ve estetik olanı arayan derleyenler olmuşlar ve etki alanlarını, dönemlerinin siyasi sınırlarını aşarak, ipek yolu üzerinden, doğudan batıya, batıdan doğuya ulaştırmışlardır.

Türk müziğinde ilk bilimsel dönem ve çalışma, Fârâbî (870 -950) ile başlar. Fârâbî Türk müzik tarihinde müzik nazariyesi hakkında sistematik olarak kitap yazan ilk müzik bilginidir. 

 

Farâbi ile başlayan ilk bilimsel çalışmalar ve hazırlık dönemi sonrası, Türk klasiği, Abdülkâdir Merâgî ile ilk eserlerini verir. Merâgî’yi Türk müziğinde klasikler klasiği olarak görmek gerekir. Merâgî’yi bilmeden Türk müziğini biliyorum demek olmaz.

 

İPEK YOLU klasik Türk müziği konserimizde, müziğimizin mistik, İpek Yolu serüveninden seçtiğimiz ilk eserler; Abdülkâdir Merâgî’nin, Mahur Kâr-ı Murassa, ‘Gül bi rûh-i yâr hoş nebaşed’, güftesi Hâfız-ı Şîrâzî’ye âit. Abdülkâdir Merâgî’nin ‘Kâr’ formunda, günümüze ulaşmış 10 eserinden bir tanesidir. Diğer iki eser, Hammâmîzade İsmail Dede Efendi’ye âit:  ‘Ey gonca-dehen hâr-ı elem’ ve ‘Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü’ Yürük semaîsi. 

 

Konserimizin repertuarı değerli müzik direktörümüz Sayın Osman Nuri Özpekel tarafından oluşturulmuştur. Birinci bölümü ‘Klasik Mâhûr Faslı’adı altında, ikinci bölüm ise Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk ve Neveser Kökdeş Şarkılarından derlemiştir. 

 

Zürich Türk Mûsıkî Cemiyeti korosu Sayın Yahya Geylan yönetiminde, konuk solistlerimiz, Sayın Münip Utandı ve Ciğdem Yarkın eşliğinde sahne alacaklardır.Konuk solistlerimiz okuyacakları solo eserler yanında, ayrıca bazı eserlere koro eşlik edecektir. 

 

İpek Yolu, kitaplara, ansiklopedilere sığmayan gizem dolu serüvenlerle doludur.Sözü değerli üstadımız Sayın Osman Nuri Özpekel’den bir alıntıyla bitirmek isterim. 

 

“Son bir asırda Türk Müziği; Beste, toplu saz icrâsı, toplu ses icrâsı, solo ses icrâsı, Solo saz icrâsı alanlarında -1881’de doğan güneşin- doğuşu gibi bir güneşin doğuşunu bazen görmekte bazen özlemektedir. 21. yüzyılın ikinci yarısından itibâren, müzik çınarımızın altı asır evvelindeki köklerinden aldığı öz suları, altı asır sonraki yapraklarına ulaştırabilmesi bizlerin; en büyük görevi ve temennisidir.

 

Saygılarımızla 

 

Zürich Türk Mûsıkî Cemiyeti 

Mustafa Y. Kabagöz

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Tiny prüfen

Bestekârlar

ABDÜLKADİR-MERAGİ-Kimdir.-Hayatı-EserleriiBesteleri-Hakkında-Bilgi.-Nota-Defteri-Notasyon-

Abdülkâdir Merâgî

Doğum; 17 Aralık 1353 Merâga, Azerbaycan
Ölüm;1435
Herat, Afganistan

“Anadili Türkçe'den başka Arapça ve Farsça'yı iyi bilirdi; bestekâr, hanende, nazariyatçı, şâir, ressam, hâfız ve hattattı.”

“Yerli ve yabancı kaynaklarda Farabi ve İbni Sina birinci ve ikinci üstad sayıldıkları için Üstad-ı Salis, Meragalı Abdülkâdir, İbni Gaybî, Hoca Abdülkâdir, Meragalı olarak anılan bu ünlü Türk bilgin ve Musikişinası Azerbeycan’ın Meraga şehrinde doğdu.
Devamı...


 

Hammâmizâde_İsmâîl_Dede_Efendi_.jpg

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi
(9 Ocak 1778, İstanbul - 29 Kasım 1846, Mekke)

Hammamizade İsmail Dede 1778 tarihinde Şehzade başı civarında bir evde doğmuştur.

Babası  Süleyman Ağa, Manastıra bağlı, Görice sancağının Kesriye kasabasındandır.

Süleyman Ağa, zamanının vezirlerinden Bosnalı Cezzar Ahmet Paşanın bir müddet mühürdarlığında bulunmuş, sonra bu vazifeden ayrılarak, İstanbul’a gelmiş, Şehzadebaşı’nda Acemoğlu hamamını  satın alarak geçimini bu işle  sağlamağa  koyulmuştur.

Devamı...

Bestekar_Hacı_Arif_Bey.jpg

Hacı Arif Bey
Güfte Yazarı, Müzisyen
Doğum 1831 İstanbul
Ölüm 1885 İstanbul

Eyüp Şer’i Mahkemesi Başkâtibi Ebûbekir Efendi’nin oğlu.

İlk derslerini Zekâî Dede’den aldı. Daha sonra besteci Eyyubî Mehmed Bey’den aldığı derslerle müzik beğenisini ve bilgisini ilerletti.

Mehmed Bey’in yardımıyla Bab-ı Seraskeriye’ye (1844) memur olarak girdi. Bir süre Mehmed Bey’in Muzika-yı Hümayundaki derslerine konuk olarak devam etti. Sesinin güzelliğini duyan Sultan Abdülmecid, kendisini Mızıka-yı Hümayuna aldı. Burada, sarayın müzik öğretmeni Haşim Bey’den dersler aldı.
Devamı...

 

mnir_nurettin_3.jpg

Münir Nurettin Selçuk

Doğum 1900 İstanbul
Ölüm 27 Nisan 1981
İstanbul

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Fars Edebiyatı profesörü ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmenlerinden şair Mehmed Avni Nureddin Bey ile Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olan Selçuk, 1900 yılında, İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.
 
Münir Nurettin Selçuk, 1917’de ailesinin ısrarıyla eğitimi için gittiği Macaristan’dan musıkî aşkıyla döndü. Dar’ül Feyz’i Musiki Cemiyetine devam eden ve Besteniğar Ziya Bey ile Zekaizade Ahmet Irsoy’dan musiki dersleri alan Münir Nurettin Selçuk, bestekârlığa 1920’de Tevfik Fikret’in ‘Bu bir terânedir' şiirine yaptığı bir besteyle başladı
Devamı...

Neveser_Kökdeş44.jpg

Neveser Kökdeş

Doğum 1904 Drama
Ölüm 07 Temmuz, 1962
İstanbul

Besteci Muhlis Sa­bahattin Ezgi’nin kız kardeşidir. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde okudu.

İlk müzik eğitimini küçük yaşlarda babası ile ağabeyi Muhlis Sabahattin’den almaya başlayan sanatçı, gitar ve piyanoda usta olmuş, konserler vererek besteler yapmıştır. Beste yapmaya on iki yaşında başlamıştı. Gitar, piyano ve tambur da çalabilmekteydi. Piyano çalmayı da öğrendi ve bir süre İstanbul Radyosu’nda çaldı. Operet bestecisi olan ağabeyi Muhlis Sabahattin Ezgi’nin eserlerini de çaldı ve yine ona ait kimi eserleri taş plaklara okudu.

Devamı...

 
    1. Bölüm Mâhûr Faslı


  Peşrev Gazi Giray Han

  1- Mâhur Kâr-ı Murassâ  
      (Koro)
      

  2- Ey Gonca Dehen Har-ı Elem
      (Koro)

  3- Yine Zevrak-ı Derunum
      (Koro)

  4- Gel bir daha gül ruyini aç handeni göster               (Koro)

  5-Şarkı Ben güzele güzel demem   (Koro)

  6- Şarkı Gittin gideli ben deli divaneye                         döndüm   (Koro)

  7-Şarkı Bir neşe yarat hasta gönül       
     (Çiğdem Yarkın&Koro)


  8-Şarkı Ver saki tazelendi     
      (Çiğdem Yarkın&Koro)


 9-Şarkı Hicranı açmıştır sine de yâre                           (Münip Utandı&Koro)

10-Şarkı İki gözüm sensiz
       
      (Münip Utandı&Koro)


11-Şarkı Gücendim ben sana unuttun artık                  beni  (Koro)

12- Bir gönülde iki sevda olamaz
      (Hep beraber)


13- Âşıka Bağdat sorulmaz
       (Hep beraber)

Zürich

14 Mayıs 2022 

Cumartesi   19:00 

Zentrum Schluefweg

(Swiss Arena)

Schluefweg 10, 8302 Kloten

 

 

 

Bregenz

 

15 Mayıs  2022 

Pazar 14:30 

Spannrahmen Hard
In der Wirke 2 . 6971 Hard
Austria

İPEK YOLU Klasik Türk Müziği Konserimizi Destekleyen Kurumlarımız

 
    2. Bölüm

​            Haci Arif Bey,

        Münir Nurettin Selçuk ve

        Neveser Kökdeş Şarkılar

1-Hafızın kabri

(Münip Utandı&Çiğdem Yarkın)

 

2-Olmaz ilaç sine-i sad

(Münip Utandı&Koro)

 

3-Vücud ikliminin sultanı sensin

(Münip Utandı&Koro)      

 

4- Hüsranla gönül

(Çiğdem Yarkın&Koro)  

       

5-Bakmıyor çeşm-i siyah feryade

(Çiğdem Yarkın&Koro)   

 

6- Kalamış

(Münip Utandı&Koro refakatinde)

 

7- Çepçevre bahar

(Münip Utandı)

 

8- Pek özledim o demleri

(Çiğdem Yarkın)

 

9- Dumanlı başları

(Çiğdem Yarkın) 

10- Dönülmez akşamın ufkundayız

(Münip Utandı)

11- Ey naz ü işve velvele-i şan olan sana

(Çiğdem Yarkın)

12- Aziz İstanbul

(Münip Utandı&Koro) 

13- Gül dalında öten  bülbülün olsam

(Münip Utandı&Çiğdem Yarkın&Koro)   

         

14- Endülüs’te raks

(Hep birlikte)     

1.)Azerbaycan Diaspora
medipark logo
OPTIMAL (1)
ztmc-k
bottom of page