top of page
hikayeler.jpg

Âsitâne isminin “İstanbul” mânasına geldiğini söyleyerek sizlere İstanbul’dan sonsuz selâmlar ve Boğaz’ın erguvan kokulu bahar rüzgârlarını getirdik.
Osman Nuri Özpekel

Grup Âsitâne & Zürich Türk Müziği Cemiyeti
Şarkılar ve Hikâyeleri Konseri
 
Solist: Dilek Türkan
 
Hazırlayan ve sunan: Osman Nuri Özpekel
Genel Koordinatör: Sinan Sipahi

Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

Menekşelendi sular

Solist
Neslihan Kabagöz

Bir bahar akşamı rastladım size

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım

Solist
Tufan Duman

Nikriz Saz semâîsi - Usûl: Aksak Semâî Beste: Refik Fersan

Grup Âsitane

Kimseyi böyle perişan etme Allah’ım yeter

Solist
Ezgi Berberoğlu

Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

Güneşin battığı yerde

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden

Zürih Türk Mûsiki Cemiyeti Korosu

bottom of page