top of page
ztmc-k.jpg

ZTMC Kültür Sanat Destek Kulübü
Bir Medeniyetin İz Düşümü

Neden ZTMC Kültür Sanat Destek Kulübüne üye olmalısınız?

Kurumların başarıları, varoldukları ortamla aralarındaki dinamik etkileşime bağlıdır. Bu etkileşimi sağlayan bir araç olarak sponsorluk, kuruluşun tanınması ve olumlu kurum imajını yapılandırması açısından önem taşır. Zürich Türk Mûsiki Cemiyetinin kurmuş olduğu ZTMC Kültür Sanat Destek Kulübü bu açıdan kaçırılmayacak bir tanıtım fırsatıdır.

Kuruma İlişkin Farkındalığı Arttırmak

Yapılan pek çok sponsorluk faaliyeti ile kurumlar, toplum tarafından daha kolay tanınır. Özellikle geniş kitleleri kapsayan kültür faliyetlerine sponsor olmak, kurum adının sık sık tekrarlanmasına ve kurumun saygınlığının artmasına yol açar.

Toplumsal Paydaşlarla İletişimi Güçlendirmek

Sponsorluk, kurumun toplumsal paydaşlarıyla -ki bunlar, ortaklar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tüketicilerdir- iletişimini güçlendirmek amacıyla da gerçekleştirilir. Toplumsal paydaşlarla işbirliği ve beraberlik duygusunun yaratılması da kurumsal açıdan gereklidir. Toplumsal paydaşların kuruma olan aidiyet duyguları, yapılan sponsorlukla güçlenebilir, kurum itibarı ile özdeşleşebilir. Özellikle kurum çalışanlarının görev aldığı, katıldığı sponsorlukların iş ortamını iyileştirme gibi güdüleyici etkileri bulunur. Kurum aynı zamanda seçtiği sponsorluğun yarattığı kültür faliyetlerinde davet edilen iş çevresi kanaat önderleri ya da kilit görevlerde bulunan kişileri de etkileme fırsatı bulur.

Medyada Yer Almak

Kültürümüzün İsviçrede tanıtımına katkıda bulunurken kurumsal ve şirket logonuzu binlerce insanın görmesini sağlayabiliriz.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanat faliyetimizi destekleyerek şirketinizin marka değerini arttırabilirsiniz.
Farklı kültürlere sahip insanların tanışmalarını ve etkileşimlerde bulunmalarına sizlerinde sponsor olarak katkıda bulunmanız toplumumuz tarafından taktirle karşılanacaktır.Tüm bu konulardan daha önemlisi ve etkilisi bu ülkede yaşayan bizler mensubu olduğumuz ülkemizin imaj çalışmasına küçümsenmeyecek ölçüde katkı sağlamış olacağız.

Üyelik Aidat

ZTMC Kültür Sanat Destek Kulübü, üye yıllık aidatı, CHF 250.-- 

bottom of page