Klasik Türk Müziği Korosu

DSC_8836.JPG

Koro Eğitmeni
Osman Nuri Özpekel

Ud ile resim editli.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ud Sanatçısı

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

KIYMETLİ MÜZİKSEVERLER,

ZÜRİCH KLASİK TÜRK MÜZİĞİ CEMİYETİ, İSVİÇRE’NİN ZÜRİCH ŞEHRİNDE ON YIL ÖNCE BAŞLAYAN FAÂLİYETİNE DEVAM ETMEKTE OLUP, AVUSTURYA VE ALMANYA’NIN ZÜRİCH’E YAKIN ŞEHİRLERİNDE OTURAN MÜZİK SEVDÂLILARI İÇİN YENİ BİR AKADEMİK PROGRAM BAŞLATMIŞ BULUNMAKTADIR.

BU EĞİTİM İÇİNDE TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI, SOLFEJİ, USÛLLERİ VE REPERTUAR DERSLERİ ÖĞRETİLECEKTİR.

BU DERSLERİN TAMAMI VE AYRICA ÜÇ AYRI YAŞ GRUBU İÇİN HAZIRLANAN UD VE YAYLI TANBUR DERSLERİ DE TARAFIMDAN VERİLECEK OLUP, MÜFREDAT PROGRAMI İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUARI TÜRK MÛSIKÎSİ NAZARİYATI BÖLÜMÜ VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSIKÎSİ DEVLET KONSERVATUARI AKADEMİK EĞİTİM SİSTEMİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

CEMİYETİMİZİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. MUSTAFA KABAGÖZ’ÜN TİTİZ ÇALIŞMA VE GAYRETLERİ İLE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ OLAN KLASİK TÜRK MÜZİĞİMİZİ YAKINDAN VE DERİNDEN TANIYIP, DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN MUTLAKA BİZE KATILINIZ.

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

OSMAN NURİ ÖZPEKEL

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÂRİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU UD SANATÇISI

Zürich Türk Mûsıkî Cemiyeti Klasik Türk Müziği Korosu

   Zürich Türk Mûsıkî Cemiyeti                    Akademik   Faaliyet Programı

  Derslerin hocası: Osman Nuri Özpekel

  (Biyografisi ekte verilmiştir)

 1. Ders konusu: Klasik Türk Müziği Repertuarı Koro Çalışması

 2. Ders konusu: Klasik Türk Müziği Solfej, Nazariyat ve Usûl çalışması

 3. Ders konusu: Ud, mızraplı Tanbur ve Yaylı Tanbur öğretisi.

 

       1.  ve  2.  Dersin yaş grupları:  20 yaş ve                  üstü  sınavsızdır.

    3. Dersin yaş grupları aşağıda belirtmiştir          ve A-B grubu beşer kişilik sınıflarından

        oluşturulup sınava tabidir. C grubu tek 

        kişilik dersler şeklinde yapılıp sınava                tabi olmayacaktır.

A - 10-16

B - 16-26

C - 26-46

 

 1. Ders konusu içinde; 14 Mayıs 2022 tarihinde Zürich, 15 Mayıs 2022 tarihinde Avusturya’nın Bregenz şehrinde verilecek konserin klasik repertuar çalışması vardır. 

 2. Ders konusu içinde; beynelmilel nota değerleri ve Türk müziği ses sistemi ile terminolojisi, dörtlü ve beşlileri, makam dizileri, makam bilgileri, 10 zamana kadar Türk müziği usûllerin yanı sıra, bu usûllerle ilgili solfej ve repertuar çalışmaları vardır. 

 3. Ders konusu içinde A ve B gruplarında enstrüman dersi almak isteyen en az beşer kişilik sınıflara alınacak öğrenciler için yapılacak sınavda  aranan belirli kriterler İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı için aranan kriterlerdir ve aşağıda sıralanmıştır:

 

 1. Türk müziği enstrümanı ile tek ses kulak (duyum) kontrolü,

 2. Türk müziği enstrümanı ile çift ses kulak (duyum) kontrolü,

 3. Türk müziği enstrümanı ile kısa süreli melodi hafızası kontrolü,

 4. Türk müziği enstrümanı ile uzun süreli melodi hafızası kontrolü,

 5. Basit ritm kontrolü,

 6. İleri düzey ritm kontrolü.

Çalışma Stüdyomuz

press to zoom

press to zoom

Describe your image

press to zoom

press to zoom
1/5

Zwicky Süd Am Wasser 5

8600 Dübendorf

2106 Lageplan MusiKultRaum ZwickySüd mit PP.jpg

Osman Nuri Özpekel kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ud Sanatçısı
 
 
1957 yılında Erzurum’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden ve
İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan 1979’da mezun oldu. Lise çağlarında kendi
kendine öğrendiği udu, fakülte öğrenciliği ve Üniversite Korosu’na devâmı sırasında ilerletti. 1980-1984 arasında Edirne Ticaret Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1981-1992 arasında Yesârî Âsım Arsoy ile repertuar, tasavvuf ve müzik edebiyatı konularında çalıştı. 1984-2007 arasında İTÜ TMD Konservatuvarı’nda ud Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
 
20. YY. Bestekârlarının saz eserlerinden derlenmiş bir albümün yanı sıra, Taner Sayacıoğlu ile Reşat Aysu SazSemâileri (2001; Kalan); Türk Müziği Ustaları-Ud /CD-kitap (2004; Kalan) ile Şerif Muhiddin Targan / Bütün Eserleri (2007; Kalan); Taner Sayacıoğlu ve Aziz Şükrü Özoğuz ile Hasret (2010; TFM Müzik) adlı albümleri yayımlandı. Klasik ve neoklasik ekolü benimseyerek bestelediği 200 kadar Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı, Köçekçe ve Saz Eseri’nin 80 tanesiyle kendi bularak Nur-Efzâ adını verdiği makamdan bestelediği “Klasik Fasıl” TRT repertuarına alındı. Abdülkadir Merâgi’den günümüze kadar gelen önemli bestekârları zikrederek 66 makamı kullandığı ve kendi bulduğu Kâr Raksânı isimli usûl ile tamamen öğretici mâhiyet taşıyan Rast makamında bir Kâr-ı Nâtık besteledi. III. Selim’in bulduğu ve sâdece iki saz eseri bestelediği Hicâz-ı Rûmî isimli makamdan bir şarkı besteleyerek TRT repertuarına dâhil etti.
 
 “Türk Müziği Repertuarına 100 Bilinmeyen Eser”, “Kemanımla Sana Bir Ses”, “Bu Yolda Kırk Yıl”, “Şiir Şarkı Ney Sesi-Bir Aşkın Hikâyesi”,“Devlet Korosu 25. Yıl Albümü”, “Müzik ve Edebiyatla 60 Yıl”, “Tanbûr İle Bir Ömür” , “Yesârî Âsım Arsoy-Hayatı Eserleri” (Yayın Kurulu Üyesi) ismini taşıyan sekiz adet biyografive araştırma kitabı ile; Osmanlı Ansiklopedisi’ne (Yeni Türkiye Yayınları) Şâir ve Bestekâr Pâdişahlar; Cumhûriyet Ansiklopedisi’ne (Târih Vakfı Yayınları) Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği; İslam Ansiklopedisi’ne Yesârî Âsım Arsoy başlıklı maddeleri yazdı. 17 Aralık 2015 târihinde Revnak-nümâ makamında bir “Mevlevi Âyini” besteleyen ve TRT Repertuar Kurulu’na alınıp ve ilk defa sıra numarası verilen bu Âyin, “Sünûhat” isimli CD’de 12 adet “İlâhî” ile beraber yayınlandı.
 
Avukat ve flamenko gitar sanatçısı Kerem Can Özpekel isimli bir evlat sahibi olan Özpekel, İpek Nermin Özpekel ile evlidir. Dört yıldır Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’ni sunmakta ve hâlen İstanbul Târihi Türk Müziği Korosu’ndaki du sanatçılığı görevini sürdürmektedir.

Osman Nuri Özpekel kimdir?

Bu eser Pera Müzesi'nin 31 Mart 2019 tarihli konserinde Osman Nuri Özpekel tarafından, Safiye Ayla merhumenin kendisine hediye ettiği Şerif Muhiddin Targan'a ait çocukluk udu ile canlı olarak kaydedilmiştir.

Osman Nuri Özpekel Bebekli Refik Talat Bey'in Defterini OMAR'a armağan etti.