top of page

Ses, müzik, nota, bona ve solfej nedir?

Müzik (Musiki):

İnsanların anlatmak istedikleri duyguları melodilerle anlatma sanatıdır.

Ses:

Cisimlerin titreşmeleriyle oluşan ve hava vasıtasıyla kulağa taşınan kulakça algılanarak beyin tarafından değerlendirilen tabiat olayına denir.

Seslerin Analizi:

Konumuz olan ses temelde ikiye ayrılır:

  1. İnsan sesi

  2. Enstrüman sesi

İnsan sesi kendi özelliklerine göre ikiye ayrılır:

  1. Erkek sesi

  2. Kadın sesi. Çocuk sesi, Kadın sesi grubuna girer.

Erkek sesi üçe ayrılır:

  1. Tenor (ince erkek sesi)

  2. Bariton (orta kalınlıkta erkek sesi)

  3. Bas (kalın erkek sesi)

Kadın sesi de üçe ayrılır:

  1. Soprano (ince kadın esi)

  2. Mezzo soprano (orta kadın sesi)

  3. Alto (kalın kadın sesi)

Nota:

Sesin yani müziğin kâğıda dökülmesinde kullanılan alfabeye nota denilir. Nota aynı zamanda sesleri gösteren işaretlere de denilir. Bunlar: Do, re, mi, fa, sol, la ve si’ dir.

Bona:

Notaları sadece ritmik değerleriyle (süreleriyle), notanın sesini katmadan ve notaların ismini söyleyerek okumaktır.

bottom of page