top of page

Perde, porte ve anahtar nedir?

Türk Müziğinde Perdeler:

Türk sanat müziğinde perde ismi, nota anlamında kullanılmaktadır. Batı müziğinde kullanılan do, re, mi, fa, sol, la, s nota adları, bugün Türk müziği solfejinde de kullanılmakla birlikte, bizim geleneksel perdelerimizin (notalarımızın); rast, dügâh, segâh, çargâh, nevâ, hüseynî, eviç gibi özel adları vardır. Perde adlarının hemen tümüyle aynı adı taşıyan birer makamımız vardır.

Porte:

Sözlerin yazılmasında tek çizgi kullanılır. İşaretler yani harfler bu çizginin üzerine yazılır. Müzikte ise üst üste beş çizgi kullanılır.

Anahtar:

Portenin nasıl kullanılacağını gösteren işarete anahtar denilir. Türk müziği temelde insan sesini esas aldığı için yalnızca sol anahtarı kullanılmıştır. Bu işaret portenin alttan ikinci çizgisinden başlar. Bu çizgiye sol çizgisi denilir. Bu çizgiyi ortasına alan yuvarlak işarete de sol notası veya sesi denilir.
 

bottom of page