top of page

Oyun havası nedir?

İnsanlarda coşku uyandıran, yalnızca sazların çaldığı saz eserlerine oyun havası adı verilir. Türk Mûsıkîsinde ritm unsuru önemli olan bir türdür. Küçük usullerle ölçülmüş olan oyun havaları mahalli dans ve oyunlar için de yazılmıştır.

Çiftetelli, zeybek, longa, sirto, horon, hora, bar, halay, köçekçe gibi pekçok şekilleri vardır.
 

bottom of page