top of page

Nota ve değerleri nedir?

Nota nedir?

Seslerin incelik, kalınlıkları ile sürelerini gösteren işaretlere denir. Porte üzerinde her bir nota, farklı yerlere (çizgi üzerine veya aralığa) ve farklı biçimlerde yazılır. Her bir nota harflerle de gösterilir.

Do = C, Re = D, Mi = E, Fa = F, Sol = G, La = A ve Si = B

Nota değerleri:

bottom of page