Nefes nedir?

Bektâşi şairler tarafından, tekkelerinde okunmak üzere yazılmış ve küçük usullerde bestelenmiş; Hz. Muhammed’le birlikte, Hz. Ali’nin methiyesine de yer veren ilâhilerdir.