top of page
A-4_edited.jpg

Muhiddin Targan eserleri

Osman Nuri Özpekel&Caner Can

ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ESERLERİ
 
SAZ SOLİSTLERİ:
 
UD: OSMAN NURİ ÖZPEKEL & KANUN: CANER CAN
 
 
“Çocuk Havası” 
Sol minör (Nihavend) Saz Eseri Usûl: 3/8
Beste: Şerif Muhittin Targan
Beste târihi ve yeri: 1928, Amerika
 
“Kanatlarım olsaydı”
Sol minör Nihavend) Saz Eseri Usûl: 2/4
Beste: Şerif Muhittin Targan
Beste târihi ve yeri: 1924, Çamlıca
 
“Koşan Çocuk”
Sol minör Nihavend) Saz Eseri Usûl: 2/4
Beste: Şerif Muhittin Targan
Beste târihi ve yeri: 1956, Amerika yolu-Transatlantik’te
 
Ferahfezâ Saz Semâîsi Usûl: Aksak Semâî
Beste: Şerif Muhittin Targan
Beste târihi ve yeri: 1926, Çamlıca
 
“Kapris 1”
Re minör Saz Eseri Usûl: 2/4
Beste: Şerif Muhittin Targan
Beste târihi ve yeri: 1923, Çamlıca

bottom of page