top of page

Koma nedir?

Türk Sanat Müziği Ses Sistemi
Batı müziğinde iki nota arasının 2 eşit parçaya bölünmesine karşılık, Türk müziğinde iki notanın arası koma denilen 9 eşit parçaya bölünür.
Türk müziğinde 1, 4, 5, 8 ve komanın özel isimleri vardır ve makamları oluşturacak dörtlü ve beşliler oluşturulurken bunlar kullanılır.
Aralıklar:

Türk müziğinde dörtlü ve beşliler makamların oluşmasında kullanılır, aralıkları karakteristik olup sabittir.
 
Değiştirme işaretleri portede notalardan önce, notaların tam önüne ve notanın yazıldığı yere konur.

 

bottom of page