top of page

Güzelleme nedir?

Aşık edebiyatında; doğayı, yöreyi, kişiyi, hayvanı veya bir aracı övmek, güzelliğini anlatmak amacıyla söylenen lirik şiirlere güzelleme denir. Güzellemenin divan şiirindeki karşılığı medhiyedir. Daha çok koşma biçiminde söylenir.

Geçimlerini sağlamak için köy köy gezen ve konuk edilen saz şairlerinin, gördükleri ilgi ve ikram karşısında; hane sahi­bini, kendisini dinleyen topluluğu veya o yöreyi öven ve güzelliğini anlatan şiirleri de güzellemedir.
 

bottom of page