top of page

Gazel nedir?

Saz musikisindeki ‘taksim’in insan sesi ve sözle yapılanıdır. Serbest okunur. Usulsüzdür. Söyleyenin o anki esinlenmesine bağlıdır. Güfteden ayrı olarak araya çeşitli ünlemler de eklenebilir. Başlıbaşına olabileceği gibi, şarkıların meyanından sonra ya da meyanın uygun bir yerinde de bulunabilir.

bottom of page