Enstrüman Eğitimi

Osman Nuri Özpekel

Tanbur-Ud ilanı (6)_edited_edited.jpg

Ud, mızraplı Tanbur ve Yaylı Tanbur öğretisi

Dersin yaş grupları aşağıda belirtmiştir ve A-B grubu beşer kişilik sınıflardan oluşturulup sınava tabidir. C grubu tek kişilik dersler şeklinde yapılıp sınava tabi olmayacaktır.

  • 10-16

  • 16-26

  • 26-46

  1. Ders konusu içinde A ve B gruplarında enstrüman dersi almak isteyen en az beşer kişilik sınıflara alınacak öğrenciler için yapılacak sınavda  aranan belirli kriterler İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı için aranan kriterlerdir ve aşağıda sıralanmıştır:

 

  1. Türk müziği enstrümanı ile tek ses kulak (duyum) kontrolü,

  2. Türk müziği enstrümanı ile çift ses kulak (duyum) kontrolü,

  3. Türk müziği enstrümanı ile kısa süreli melodi hafızası kontrolü,

  4. Türk müziği enstrümanı ile uzun süreli melodi hafızası kontrolü,

  5. Basit ritm kontrolü,

  6. İleri düzey ritm kontrolü.

2022 2. Yarı Çalışma Planı

Eylül 2022

30 Eylül Cumartesi  10.00-14.00 

 

Ekim 2022

15 Ekim Cumartesi  10.00-14.00  

29 Ekim Cumartesi  10.00-14.00 

 

Kasım 2022

12 Kasım Cumartesi  10.00-14.00  

26 Kasım Cumartesi 10.00-14.00 

 

Aralık 2022

3 Aralık Cumartesi  10.00-14.00 

17 Aralık Cumartesi  10.00-14.00 

Osman Nuri Özpekel kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Ud Sanatçısı
 
 
1957 yılında Erzurum’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden ve
İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan 1979’da mezun oldu. Lise çağlarında kendi
kendine öğrendiği udu, fakülte öğrenciliği ve Üniversite Korosu’na devâmı sırasında ilerletti. 1980-1984 arasında Edirne Ticaret Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1981-1992 arasında Yesârî Âsım Arsoy ile repertuar, tasavvuf ve müzik edebiyatı konularında çalıştı. 1984-2007 arasında İTÜ TMD Konservatuvarı’nda ud Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
 
20. YY. Bestekârlarının saz eserlerinden derlenmiş bir albümün yanı sıra, Taner Sayacıoğlu ile Reşat Aysu SazSemâileri (2001; Kalan); Türk Müziği Ustaları-Ud /CD-kitap (2004; Kalan) ile Şerif Muhiddin Targan / Bütün Eserleri (2007; Kalan); Taner Sayacıoğlu ve Aziz Şükrü Özoğuz ile Hasret (2010; TFM Müzik) adlı albümleri yayımlandı. Klasik ve neoklasik ekolü benimseyerek bestelediği 200 kadar Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı, Köçekçe ve Saz Eseri’nin 80 tanesiyle kendi bularak Nur-Efzâ adını verdiği makamdan bestelediği “Klasik Fasıl” TRT repertuarına alındı. Abdülkadir Merâgi’den günümüze kadar gelen önemli bestekârları zikrederek 66 makamı kullandığı ve kendi bulduğu Kâr Raksânı isimli usûl ile tamamen öğretici mâhiyet taşıyan Rast makamında bir Kâr-ı Nâtık besteledi. III. Selim’in bulduğu ve sâdece iki saz eseri bestelediği Hicâz-ı Rûmî isimli makamdan bir şarkı besteleyerek TRT repertuarına dâhil etti.
 
 “Türk Müziği Repertuarına 100 Bilinmeyen Eser”, “Kemanımla Sana Bir Ses”, “Bu Yolda Kırk Yıl”, “Şiir Şarkı Ney Sesi-Bir Aşkın Hikâyesi”,“Devlet Korosu 25. Yıl Albümü”, “Müzik ve Edebiyatla 60 Yıl”, “Tanbûr İle Bir Ömür” , “Yesârî Âsım Arsoy-Hayatı Eserleri” (Yayın Kurulu Üyesi) ismini taşıyan sekiz adet biyografive araştırma kitabı ile; Osmanlı Ansiklopedisi’ne (Yeni Türkiye Yayınları) Şâir ve Bestekâr Pâdişahlar; Cumhûriyet Ansiklopedisi’ne (Târih Vakfı Yayınları) Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği; İslam Ansiklopedisi’ne Yesârî Âsım Arsoy başlıklı maddeleri yazdı. 17 Aralık 2015 târihinde Revnak-nümâ makamında bir “Mevlevi Âyini” besteleyen ve TRT Repertuar Kurulu’na alınıp ve ilk defa sıra numarası verilen bu Âyin, “Sünûhat” isimli CD’de 12 adet “İlâhî” ile beraber yayınlandı.
 
Avukat ve flamenko gitar sanatçısı Kerem Can Özpekel isimli bir evlat sahibi olan Özpekel, İpek Nermin Özpekel ile evlidir. Dört yıldır Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’ni sunmakta ve hâlen İstanbul Târihi Türk Müziği Korosu’ndaki du sanatçılığı görevini sürdürmektedir.

Osman Nuri Özpekel kimdir?

Bu eser Pera Müzesi'nin 31 Mart 2019 tarihli konserinde Osman Nuri Özpekel tarafından, Safiye Ayla merhumenin kendisine hediye ettiği Şerif Muhiddin Targan'a ait çocukluk udu ile canlı olarak kaydedilmiştir.

Osman Nuri Özpekel Bebekli Refik Talat Bey'in Defterini OMAR'a armağan etti.