top of page

Ağır semaî nedir?

Aksaksemai ya da senginsemai usulünde bestelenip, fasıllarda bestelerden sonra,
şarkılardan önce okunan eserlerdir.


Bestelerden farkları, mutlaka Senginsemâî ya da Aksaksemâi usulünde olmalarındadır.

Ezgisel akışları şöyledir:

1. Mısra
Terennüm
2. Mısra
Terennüm
3. Mısra
Terennüm
4. Mısra
Terennüm

bottom of page