Ağır semaî nedir?

Aksaksemai ya da senginsemai usulünde bestelenip, fasıllarda bestelerden sonra,

şarkılardan önce okunan eserlerdir.

Bestelerden farkları, mutlaka Senginsemâî ya da Aksaksemâi usulünde olmalarındadır.

Ezgisel akışları şöyledir:

1. Mısra
Terennüm
2. Mısra
Terennüm
3. Mısra
Terennüm
4. Mısra
Terennüm