İsviçre Türk Kültür ve Eğitim Merkezi

Koro Şefi Elif Pamuk ve
Osman Nuri Özpekel
Eşliğinde Koro Çalışmaları

Ud ve Yaylı Tanbur Osman Nuri Özpekel ve  Suat Özer eşliğinde Bağlama Dersleri