Ders Programı


1. Bölüm  19:00 - 20:15


NOTA SOLFEJ VE USÛL DERSLERİ

EKİM (2. Hafta) - KASIM (1.-2. Hafta) 2021

MÜFREDAT PROGRAMI:

Dersin hocası: Osman Nuri Özpekel
 
1-         Nota isimleri Aziz Battista İlahisi
2-         Nota isimlerinin kökeni
3-         Birlik notalarla Bona Solfej Gam çalışması
4-         İkilik notalarla Bona Solfej ve Gam çalışması
5-         Dörtlük notalarla Gam çalışması
6-         Dörtlük ve Sekizlik notalarla Gam çalışması
7-         Dörtlük Sekizlik ve Onaltılık notalarla Gam çalışması
8-         Birlik ikilik dörtlük sekizlik onaltılık notaları tanıma çalışması Senkop
9-         Nim Sofyan usûlü ile solfej çalışması
10-       Semâî usûlü ile Solfej çalışması
11-       Nazariyat ön bilgiler
12-       Usûl ön bilgiler


 
2. Bölüm 20:30 - 22:00

Repertuar çalışması

Dersin hocası: Elif Pamuk