Koro Eğitimi

21 Ocak 2022

1. Bölüm  19:00 - 20:15

Nota Solfej ve Usul Dersleri


Dersin hocası: Osman Nuri Özpekel


(Daha öceki derslerin kısa tekrarı)

2. Bölüm 20:30 - 22:00

Repertuar çalışması

Dersin hocası: Osman Nuri Özpekel