Ders Programı
10 Aralık 2021

1. Bölüm  19:00 - 20:15
Nota Solfej ve Usul Dersleri

Dersin hocası: Osman Nuri Özpekel

2. Bölüm 20:30 - 22:00
Repertuar çalışması
Dersin hocası: Elif Pamuk

  1. Ben güzele güzel demem (Koro)

  2. Bir gönülde iki sevda olamaz (Hep beraber)

  3. Olmaz ilaç sine-i sad-pâreme (Koro)

  4. Vücud ikliminin sultânı sensin (Koro)